АрхивНяма архиви за 9 2019


Град Болярово – на 45 години, в труд, подем и възход изминати PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
15 September 2019
Болярово/ Бинка Величкова/. . Ето, повече от четири десетилетия Болярово фигурира като град върху републиканската ни карта. Реален факт, чието начало е положено на 4 септември 1974 г.
Достойно и тържествено чествана бе тази 45-годишнина! Паметно събитие, състояло се на 7 септември 2019 г. Скъпи и дългоочаквани гости посрещна Болярово в този лъчезарен, топъл ден. Вицепрезидентът на Република България госпожа Илияна Йотова почете нашия празник! Тук дойде и Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание (избран за народен представител от област Ямбол), народният представител Николай Пенев, също от парламентарната група на БСП (избран от област Ямбол). От столицата пристигнаха нашите приятели от УниБИТ – ректорът проф. Ирена Петева, председателят на Общото събрание на университета, дългогодишен ректор и наш земляк проф. Стоян Денчев, придружени от други академични лица, сред които и ръководителят на летните практики гл. ас. д-р Диана Стоянова, други преподаватели, докторанти и студенти. Присъствието им внесе културен колорит и направи още по-престижно честването.
Драги гости, уважили празника ни, бяха и: заместник-областният управител Христо Колев; проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия“, дългогодишният депутат от област Ямбол с родови корени от общината Атанас Мерджанов; Евгени Христов, представител на ОД на МВР – гад Ямбол, на държавните и местните структури на МВР; заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев (с родови корени от града); първият секретар на Генералното консулство на Република България в град Одрин Радослава Кафеджийска; заместник-кметът на община Къркларели Арда Колджулар, както и други гости от приятелски общини на Република Турция. Почете празника на своя град и председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков.
Водосвет за здраве и благоденствие на гражданите бе отслужен от Негово преосвещенство Агатополският епископ Йеротей, викарий на Сливенската митрополия, подпомаган от местни свещенослужители.
Мощните акорди на духовата музика внасяха бодрост и тържественост. На музикален фон стана и поднасянето на венците в знак на почит към загиналите във войните боляровци пред паметника в центъра на града. Те бяха от името на: Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България; Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание; Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол; Христо Христов, кмет на община Болярово; Общински съвет – Болярово; признателното население на град Болярово.
Последва тържественото издигане на националното знаме, знамето на община Болярово и знамето на ЕС. Прозвуча българският химн, а след това и химнът на Евросъюза – жизнерадостната „Ода на радостта“.


Последна промяна ( 18 September 2019 )
 
В дeня - 16 септември PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
15 September 2019
Тунджа. По повод 16 септември - началото на учебната 2019-2020 година, всички деца в подготвителните групи и първокласниците ще получат като подарък книгата на Генка Богданова „Звездана“,  издадена с подкрепата на Община „Тунджа“.
По традиция кметът и неговия екип, както и служители на общината  ще споделят откриването на учебната година.
Последна промяна ( 17 September 2019 )
 
СТАБИЛНОСТ В УЧИЛИЩАТА - 2 Тунджа. През учебната 2019/2020 година Община „Тунджа“ съвместно PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
15 September 2019
Тунджа. През учебната 2019/2020 година Община „Тунджа“ съвместно с общинските образователни институции продължава работата по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-C01 и регистрационен номер BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Договорът е в сила от 6 март 2019 г.  на обща стойност 889 917,41 лв.
В изпълнение на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ е променен облика на общинските образователни институции, като са реализирани фасадни живописни рисунки върху сградите на :
Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево;
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново;
Начално училище „Васил Левски“, с. Завой;
Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово;
Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево;
Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза;
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;
Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево;
Детска градина „Щурче“, с. Кукорево;
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле
Допълнителни сгради към общински детски градини в селата Безмер, Генерал Инзово, Победа, Чарган, Хаджидимитрово

За поредна година, Общината ще кандидатства от името на общинските училища по схема „Училищен плод”.
Последна промяна ( 17 September 2019 )
 
СТАБИЛНОСТ В УЧИЛИЩАТА - 1 PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
15 September 2019
Тунджа. Политиката на Община „Тунджа“ в сферата на Образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в страната. Ръководството на общината целенасочено се стреми към това да предостави оптимални условия за да могат децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България, но и в Европа.
През учебната 2019-2020 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ ще бъдат формирани общо 29 групи, с една повече от предходната 2018-2019 учебна година. С Решение № 870 от Протокол № 56/ 28.08.2019 г. на ОбС „Тунджа“ в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле е сформирана втора целодневна детска група за деца в задължителна предучилищна възраст в основната сграда на детската градина. Сформирането на втора група за 35 деца от с. Кабиле в задължителна предучилищна възраст е свързана с подобряване на организацията на предучилищното обучение с цел повишаване на училищната готовност на децата преди постъпване в първи клас.
В детските градини от общината функционират 4 яслени групи.
По данни на директорите на детски градини в групите ще бъдат обхванати общо 544 деца.
Децата на 5 и 6-годишна възраст са общо 214, децата на възраст от 2 до 4 годишна възраст са 276, а в яслените групи към детските градини са записани общо 54 деца.
Групите във всички детски градини на територията на община „Тунджа“ осигуряват достъп до качествено предучилищното образование и са сформирани в съответствие с чл.60 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.8 и чл.9 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Наредбата за условията и реда за записване, отписване  преместване на деца в общинските детски градини на територията на община „Тунджа“, при спазване на изискването за минимален и за максимален брой деца в група, съгласно Приложение 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Общинската училищна инфраструктура за учебната 2019-2020 година включва 10 училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.
По информация на директорите в трите групи за задължителна предучилищна подготовка, по една съответно в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и НУ „Васил Левски”, с. Завой са записани общо 53 деца.
Броят на първокласниците е 105 ученици, а учениците от І до VІІ клас в общинските е 971 ученици. В паралелките по специалността „лозаровинарство”  в Средното училище в с. Скалица ще се обучават общо 73 ученици.
В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за втора поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години.  Общият брой на учениците в професионалните паралелки в училището е 28.
    Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.  
Осигурени са учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.
 Извършено е преустройство и пристройка към Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново  на обща стойност 596 199,36 лв. Обектът е въведен в експлоатация.
В ход е изграждането на отоплителна инсталация  и възстановяването на  фасада- север в  Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ на обща стойност 126 000 лв.
Предстои извършване на ремонт на В и К – инсталацията в сградата на  Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“ на стойност 51 300 лв.
Извършен е текущ ремонт на помещения в допълнителната сграда в село Хаджидимитрово към детска градина „Изворче“, с. Кабиле на стойност 6 200 лв.
Последна промяна ( 17 September 2019 )
 
САМИ НА ПЪТЯ PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
15 September 2019
Тунджа. Преди старта на новата учебна година, НЧ „Просвета 1910“, село Тенево, организира детски хепънинг под мотото „Сами на пътя“.
Целта на празника бе да напомним на децата, че правилата за безопасност на движението по пътя са важни и за пешеходци и за автомобили. Чрез различни ситуации, им показахме, че важни на пътя са правилата.
Гости на празника бяха Цветанка Алексиева - председател на комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, Мария Янева - инспектор от Детска педагогическа стая при РУ „Тунджа“ - Ямбол.
       За важните правила на пътя пред децата говори и инспектор Емил Пенев от РУ „Тунджа“ - Ямбол , който бе в Тенево заедно със своя екип .
       Участници в празника бяха децата от ДГ „Кольо Тенев“ и деца от селото.
       Чрез игри и забава, чрез презентация и логически задачи, успяхме заедно, деца и организатори, да си припомним важните правила за движение и да подготвим децата безопасно да стигат и се прибират от училище.

Нели Ройдева
Секретар на НЧ „Просвета 1910“
Последна промяна ( 17 September 2019 )
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 9 от 22

Календар

Няма събития

Актуални снимки

 
 
 
 
  

Бизнес

Няма добавени новини.

Общество

Град Болярово – на 45 години, в труд, подем и възход изминати

15.09.2019 | Общество

Болярово/ Бинка Величкова/. . Ето, повече от четири десетилетия Болярово фигурира като град върху републиканската ни карта. Реален факт, чието начало е положено на 4 септември 1974 г.Още

Политика

Искам промяна тук!

11.07.2019 | Политика

Ямбол. „Искам промяна тук!” е  мотото на акцията, с която младите и активни хора от Българската социалистическа партия в Ямбол искат да подобрят средата, в която всички…     Още

Интервюта

Няма добавени новини.