АрхивНяма архиви за 7 2018


Отличия за „Орхидея“ PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
09 July 2018
Тунджа /Теодора Тачева/. В с. Лозен, община Любимец се проведе IX-то издание на Националният фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“, който има за цел да популяризира изворния фолклор на България, да стимулира представянето на местните традиции и съдейства за съхраняването и представянето на нематериалното културно наследство.
Фолклорна група „Орхидея“, с. Козарево за пръв път участва във фестивала, като представи местния обичай "Ивановство /Побратимяване/", няколко идентични колективни фолклорни песни, индивидуално изпълнение на Руска Бинева и едно незабравимо вълнуващо участие на Стефан Димитров - само на 11 години, с прекрасен глас и невероятен талант. В програмата взе участие и Георги Новаков с изпълнение на гайда.
Жури в състав: д-р Валентина Райчева- фолклорист, Петър Георгиев-народен певец и Йордан Терзиев- хореограф, отличиха изпълненията на нашите участници. Групата на с. Козарево получи Специалната награда на месокомбинат "Бурденис", Свиленград за представяне на обичая "Ивановство", както и грамота и диплом за представяне на най-красива народна женска носия. Отново благодарим за подкрепата на ръководството на община „Тунджа“, което за пореден път ни съдейства да представим по най-добрия и колоритен начин българските традиции, обичаи и фолклорни песни, характерни за нашия Тунджански край!


Последна промяна ( 09 July 2018 )
 
Отличия за „Орхидея“ PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
09 July 2018
Тунджа /Теодора Тачева/. В с. Лозен, община Любимец се проведе IX-то издание на Националният фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“, който има за цел да популяризира изворния фолклор на България, да стимулира представянето на местните традиции и съдейства за съхраняването и представянето на нематериалното културно наследство.
Фолклорна група „Орхидея“, с. Козарево за пръв път участва във фестивала, като представи местния обичай "Ивановство /Побратимяване/", няколко идентични колективни фолклорни песни, индивидуално изпълнение на Руска Бинева и едно незабравимо вълнуващо участие на Стефан Димитров - само на 11 години, с прекрасен глас и невероятен талант. В програмата взе участие и Георги Новаков с изпълнение на гайда.
Жури в състав: д-р Валентина Райчева- фолклорист, Петър Георгиев-народен певец и Йордан Терзиев- хореограф, отличиха изпълненията на нашите участници. Групата на с. Козарево получи Специалната награда на месокомбинат "Бурденис", Свиленград за представяне на обичая "Ивановство", както и грамота и диплом за представяне на най-красива народна женска носия. Отново благодарим за подкрепата на ръководството на община „Тунджа“, което за пореден път ни съдейства да представим по най-добрия и колоритен начин българските традиции, обичаи и фолклорни песни, характерни за нашия Тунджански край!
Последна промяна ( 11 July 2018 )
 
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛАНИ ПРОСТРАНСТВА....” PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
09 July 2018
Тунджа. В селата Завой и Хаджидимитрово стартира за втори път дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства” - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2“ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие“ .
„Лятното училище” е с продължителност 1 месец и  обхваща 2 групи по 15 деца в двете населени места. Общо с 30 деца на възраст от 6 до 7 год. в рамките на 4 часа дневно ще се провеждат интерактивни ролеви игри, образователни занимания, екскурзии и др. ситуации, чрез които ще се създадат условия и възможност децата да съхранят и доразвият придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас. Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.
Интегрираните услуги в общността по проекта са със силно изразен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 год. възраст и техните семейства. Те включват  както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа” прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.  
За реализирането на този мащабен проект Община „Тунджа”, в качеството на бенефициент, е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0059-C01 от 29.06.2016 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 588 567,00 лева. Община „Тунджа“ ще отправи искане до Министерство на труда и социалната политика за анексиране на договора, респективно предоставянето на услугите по проекта, до края на м. януари 2019 г.

 
Последна промяна ( 11 July 2018 )
 
Рождени дни в „Надежда”, с. Бояджик PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
09 July 2018
Тунджа /Руска Панайотова/. Родените през второто тримесечие пенсионери от ПК "Надежда" с. Бояджик, по създадена традиция, отпразнуваха рождените си дни. Рождениците получиха най-искрени пожелания за здраве и дълъг живот. Наздравици, песни и народни хора огласиха празника.
Последна промяна ( 11 July 2018 )
 
Лятно училище по плуване на БЧК PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
09 July 2018
     Ямбол. Стартира лятната обучителна програма на БЧК - Ямбол  „Лятно училище по плуване”. Програмата се реализира за осма поредна година и има за цел изграждането на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти сред деца на възраст 7-11 години, чрез включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники, познания за безопасно поведение във и около водата, начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент. В програмата са предвидени занимания за запознаване на децата и техните родители с елементарни способи за оказване на първа помощ.
       Общия брой на заниманията е двадесет и се провеждат всеки делничен ден на плувния басейн към ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифицирани треньори и обучители.
       След приключване на обучителната част ще се проведе заключително занимание с демонстрации на наученото от децата пред родители и гости. Всички 40 деца, включени в програмата ще получат грамоти за успешно завършено „Лятно училище по плуване” на БЧК - Ямбол, образователни книжки на тема водна безопасност и подаръци.
      
Последна промяна ( 11 July 2018 )
 

Календар

Няма събития

Актуални снимки

 
 
 
 
  

Бизнес

Съобщение

19.06.2018 | Бизнес

Тунджа. На основание чл.187, ал.3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 15.06.2018 г., в Профила на купувача на Община „Тунджа“ е публикувана Обява за обществена поръчка на стойност…     Още

Общество

СЕДМИЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

09.07.2018 | Общество

СЕДМИЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
9 юли – 15 юли 2018 година

Понеделник – петък

Музикални игри, караоке, поп пеене
Ръководител: В. Величкова
Времетраене:…     Още

Политика

Няма добавени новини.

Интервюта

Няма добавени новини.