Отчет на Община Тунджа за 2008 година /резюме/ PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
27 February 2009

 

Първоначално приетият бюджет на Община „Тунджа” в началото на 2008г. бе в размер на 8 497 090лв.

В резултат на последвалите през годината актуализации окончателния размер на бюджета към 31.12.2008г. е 14 565 419лв. Увеличението е с 6 068 329лв. и включва:

1. Субсидии от МФ в размер на 3 367 385лв., предназначени за:

- оценки на системите за въвеждане на делегирани бюджети в образованието – 1 250 000 лв.;

- за закуски на децата и учениците;

- за учебници на учениците от І до VІІІ клас;

- за компенсиране на плоския данък;

- за лекарства на ветераните от войните;

- превози и деференцирано заплащане на педагогическия персонал;

- присъдена издръжка;

- възнаграждения за медиатори;

- възстановени средства от собствено участие в проекти по програма „Красива България” и ФАР;

- проекти за изграждане и възстановяване на мостове в селата Тенево, Маломир, Каравелово и корекция на дерето в с.Роза;

2. Трансфери от министерства и ведомства – в размер на 2 700 944лв., предназначени за:

- финансиране на програми за временна заетост;

- закуски на ученици от І-ІV кл. по програма „Чаша топло мляко”;

- по одобрен проект по програма САПАРД;

- реконструкция на път Миладиновци;

- за съфинансиране по проекта за основен ремонт на физкултурен салон с.Бояджик;

- за обект канализация с.Веселиново.

 

Общото изпълнение на приходите към края на периода е със 73,7% повече от първоначално приетия бюджет.

 

По разходната част:

Общият размер на разходите е 13 322 248лв. От тях за държавни дейности са разходвани 6 732 889лв., което представлява 50,5% от общите разходи. За местни дейности разхода е в размер на 6 356 448лв. или 47,7%. Дофинансирането на държавните дейности е 232 911 лв.

 

 

По функции разходната част изглежда така:

ü Функция „Общи държавни дейности” - 2 318 085лв.

ü Функция „Отбрана и сигурност” - 444 973лв.

ü Функция „Образование” - 4 482 908лв.

ü Функция „ Здравеопазване” - 172 510лв.

ü Функция „Социално осигуряване” – 793 734лв.

ü Функция „ БКС” в т.ч. и Чистота - 2 332 078лв.

ü Функция „Култура” - 755 625лв.

ü Функция „Икономически дейности” - 2 008 324лв.

ü Разходи за лихви по заем - 14 011лв.

 

Най-голям относителен дял в общия обем на извършените разходи заема функция „Образование” – 33,6%, следвана от функция „БКС” – 17,5% и функция „Общи държавни служби” - 17%.

 

Капиталовите разходи представляват 34% от общия обем на бюджета или 4 492 366лв. От тях реализираните собствени средства са 470 164лв., предоставените целеви трансфери – 2 652 777лв. и капиталова субсидия – 1 369 425лв.

Най-голям относителен дял от капиталовите разходи са за дейност БКС – 1 575 430лв. или 35% от целия обем на капиталовите разходи, следвани от икономически дейности – 1 443 062лв. или 32% и образование – 601 490лв. – 13,2%.

По-важни реализирани обекти през годината:

- ІІІ-ти етап на канализация с.Веселиново, Кукорево и Роза – 1 290 хил.лв.;

- рехабилитация на път Миладиновци – 1 116 хил.лв.;

- реконструкция на път Симеоново – Асеново – 246 хил.лв.;

- ремонт стената на язовир с.Челник – 194 хил. лв.;

- корекция на дере в с.Роза – 194 хил. лв.;

- изграждане на мост с.Тенево – 181 хил.лв.;

- ремонт на мост с.Каравелово – 109 хил. лв.;

- ремонт на физкултурен салон с.Бояджик – 40 хил.лв.;

 

В края на 2008г. преходния остатък е в размер на 1 438 038лв., в т.ч. за делегираните от държавата дейности – 873 187лв. /от които 540 065лв. с целеви характер/ и за местни дейности – 564 851лв. в т.ч. с целеви характер – 222 570лв.

Последна промяна ( 13 December 2015 )
 
< Предишна   Следваща >

Календар

Няма събития

Актуални снимки


 
 
 
  

Бизнес

НАП: Без удължаване на срока по Наредба Н-18

15.01.2020 | Бизнес

Ямбол. Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно…     Още

Общество

Политика

Няма добавени новини.

Интервюта

Няма добавени новини.