Споразумения „С Тунджа в сърцето“
Автор Vania   
12 March 2018
Тунджа. На 6 октомври 2017 г., точно на рождения ден на общината, когато тя навърши своите 30 години, бе обявен рестартът на платформата „С Тунджа в сърцето“. В конкурса за обществени инициативи на платформата, до 15 декември 2017 г., бяха подадени 40 проектни предложения на читалища, кметства, училища и неправителствени организации от населените места на община „Тунджа“.
Сключването на споразуменията с бенефициентите ще бъде проведено на три етапа през календарната 2018 г. На първия етап бяха одобрени 18 проекта с обществена значимост на обща стойност 50 664.56 лева.
Днес, на 12.03.2018 г., бяха подписани първите споразумения с 12 бенефициенти -  читалища, кметства и училища.
До края на месец март ще бъдат  сключени договорите и за останалите 6 проекта от първия етап на Обществената инициатива „Заедно с община Тунджа“ в рамките на платформата „С „Тунджа в сърцето“. Изпълнението и отчитането на дейностите трябва да приключи до края на месец април.
През 2017 г. Община „Тунджа“ беше отличена с Първо място и приз в първото издание на Програмата за добри практики в местното самоуправление в България за платформата „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи“. Конкурсът се провежда от Фондация за реформа в местното самоуправление и Съвета на Европа.


Последна промяна ( 18 March 2018 )