Отворени оферти за технически проекти
Автор Vania   
03 May 2018
Ямбол /Живка Георгиева/. Отворени са офертите на участниците в обществена поръчка за изработване на технически проекти за ремонтно-възстановителни работи на 7 пътни съоръжения. Това са виадуктът при 59-ти километър на АМ „Тракия“, виадукт „Потоп“ при 11-ти км на АМ „Хемус“, Дъговият мост над река Русенски Лом в Русе на път I-5, мостът над река Искър на Софийския околовръстен път в участъка между Нови Искър и Гниляне, мостът над река Вит в Гложене на път III-358, надлезът над река Провадийска и над ж. п. линията в Провадия, и надлезът над ж. п. линия София - Бургас, съвпадащ с бул. „Европа“ в Ямбол.
Бъдещите изпълнители ще трябва да извършат проучвателни дейности и да изготвят технически проекти за ремонта на съоръженията. С тях ще се установи видът и количествата на необходимите строителни дейности.
За обособена позиция №1: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река Русенски Лом на път І-5 Русе - Велико Търново при км 2+654 /Дъгов мост/“ e отворена офертата на:
- „Мостконсулт“ ООД.
За обособена позиция №2: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез над ж. п. линия при км 145+631 на път ІІ-53 Сливен - Ямбол - Средец“ са отворени офертите на:
- „Консулт 2000“ ООД;
- „Мости България“ ООД.
За обособена позиция №3: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река Искър на път II-18 при км 12+422“ са отворени офертите на:
- „Пътпроект 2000“ ООД;
- „Трансконсулт Инженеринг“ ООД.
За обособена позиция №4: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез на път III-208 Провадия - Айтос при км 17+183“ са отворени офертите на:
- „Трафик Холдинг“ ЕООД;
- „Инжконсултпроект“ ООД;
- Обединение „Инфра конструкт проект“ ДЗЗД /с партньори „Инфраконструкт“ ООД и „Конструктпроект“ ЕООД/.
За обособена позиция №5: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 59+727 на АМ „Тракия“ са отворени офертите на:
- „Пътпроект“ ЕООД;
- „ВИА ПЛАН“ ЕООД;
- „Илия Бурда“ ЕООД.
За обособена позиция №7: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река Вит при км 65+074 на път III-358 Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“ са отворени офертите на:
- „Рутекс“ ООД;
- „Трансконсулт 22“ ООД;
- „ИЙ Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД;
- „Мости Катовице“ Сп. З. о.о., Полша.
За обособена позиция №6 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт „Потоп“ при км 11+271 на АМ Хемус“ не се постъпили оферти.
Индикативната стойност на поръчката е 560 хил. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на агенцията.
Последна промяна ( 05 May 2018 )