Обучение за доброволци на БЧК
Автор Vania   
02 October 2018
Ямбол. На 29 – 30  септември 2018г. в Националния учебен център на БЧК в град Созопол се проведе областно обучение за доброволци на БЧК – Ямбол.
      В продължение на два дни участниците обсъдиха организационни въпроси и специфики свързани с процеса на предоставяне на храни от програмата за подпомагане на социално уязвими граждани, План 2017, финансирана от Европейския социален фонд.  Споделен бе опита на организацията от предходни години, често срещани трудности и начини за тяхното преодоляване.
      Успоредно с това се дискутираха актуални  въпроси по предстоящо осъществяване на индивидуални и групови консултации по съпътстващи мерки, които са част от социалната програма и имат за цел да повишат информираността и способността на бенефициентите за разрешаване на конкретни проблеми и справяне в кризисни ситуации.
       Като част от обучителната програма бяха включени важни въпроси, свързани с прилагането на Европейския регламент за защита на личните данни, уведомленията за поверителност, процедури и изисквания, които засягат пряко не само доброволците на БЧК и изпълняваните от тях доброволческите дейности, но и гражданите, обект на хуманитарно подпомагане и подкрепа  от Ямболската червенокръстка организация.
Последна промяна ( 07 October 2018 )