Поздравление от Българска търговско-промишлена палата
Автор Vania   
04 November 2019

Ямбол. Стойчо Стойчев, председател наУС на Ямболска търговско-промишлена палата, информира, че е получен поздравителен адрес до новоизбрания кмет на Ямбол Валентин Ревански. Поздравлението е от Българската търговско-промишлена палата:


До Кмета на Община Ямбол - г-н Валентин Ревански
Поздравителен адрес от Българска търговско - промишлена палата.
С поздравление за големия успех в изборите за местни власти!
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Г-Н ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕВАНСКИ,
Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата и лично от свое име да Ви поздравя по повод успешно проведените избори. Изразявам своето удовлетворение от избора Ви за кмет на община Ямбол. Пожелавам Ви преди всичко здраве, енергия и воля за изпълнение на поетите ангажименти към избирателите.
Отчитаме отговорностите, които са пред Вас във връзка с изпълнение на проекти и програми от регионално значение, свързани с усвояването на европейските фондове и разчитаме, че Вашият професионален опит ще допринесе за утвърждаването на региона като привлекателно място за правене на бизнес.
Използвам случая да Ви поканя на среща в БТПП в удобно за Вас време в близко бъдеще, с цел да Ви запозная с възможностите на системата на търговско-промишлените палати в България. Бих искал да Ви запозная и с ролята на национално представените работодателски организации (АОБР), чиято координация тази година се изпълнява от Българската търговско-промишлена палата. Разбира се, такава среща би могла да се проведе и при Вас, с участие на местния бизнес, като организацията се осъществи със съдействието на Ямболската търговско-промишлена палата.
Моля, Вашите съветници и експерти да се запознаят на сайта на Палатата с големия набор от услуги, които извършваме за бизнеса, независимо дали фирмите са членове или не на системата от търговски палати. На срещата може да включим експерти, които да участват с максимално конкретно представяне на услугите на БТПП. Оставям на разположение на Вашия екип за организиране на среща, при необходимото съдействие от страна на Ямболската търговско-промишлена палата. За контакти и съгласуване на програмата може да се обръщате към отдел „Координация и контрол“, БТПП, тел.: 02 8117 444; 02 8117 600/512.
В очакване на Вашия отговор, оставам
София, 4 ноември 2019 г.
С уважение,
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Последна промяна ( 20 November 2019 )