Община „Тунджа“ вдига данък сгради, но няма да увеличава такса смет
Автор Vania   
30 November 2019
Тунджа /Делник/. Успешното приключване на 2019 г. и подготовка на новия бюджет за 2020 г. са основни задачи пред община „Тунджа“, съобщи кметът Георги Георгиев.
До края на годината за 40 дни общината трябва да събере поне 1 млн. лв. приходи за нормалното приключване на финансовата година.
От приетия на първо четене бюджет на държавата става ясно, че в изравнителната субсидия за община „Тунджа“ няма никакъв ръст. От години тя е около 2 млн. лв., увеличението е с 2-3-5 хиляди лева, но това е нищо на фона на нуждите на общината, коментира още Георги Георгиев.
Според него във връзка с недостатъчното финансиране на общините и липсата на каквато и да е децентрализация, за която само се говори 20 г., но нищо практически не се прави, е започнал и дебатът за необходимостта от увеличаване на местните данъци. За съжаление и ние ще трябва да вървим в тази посока затова и по време на предизборната кампания сме говорили пред хората за разумна и поносима данъчна политика, припомни кметът Георги Георгиев.
В същото време община „Тунджа“ е намерила начин през 2020 г. да не се увеличава такса смет, която досега през годините непрекъснато се е движила нагоре и затова хората са възприемали, че се увеличават и данъците.
На практика данък недвижими имоти не е увеличаван през последните 8 години, подчерта кметът Георги Георгиев и разясни: „Ще предложим за 2020 г. ръст на данъка за недвижими имоти, който като промили е почти двойно, но като абсолютни стойности средно е до 7-8 лв. на данъчна партида“. В общината има около 28 000 данъчни партиди. Средният данък, който се плаща на една партида е от порядъка на 7,50 лв.
В момента данък недвижими имоти в община „Тунджа“ е 1,7 промила, а по закон допустимото увеличение е до 4,5 промила. На този етап се планира налогът да бъде увеличен на 3,3-3,5 промила. В абсолютни цифри увеличението ще е от 7,50 лв. на 14-15 лв. годишно. В момента общината от данък недвижими имоти събира около 400 000 лв.
Ръстът на данъка за недвижими имоти ще бъде поносим на фона на нерастяща такса битови отпадъци, допълни още тунджанският кмет и уточни, че не възнамеряват да променят другите местни данъци – данък за превозни средства и данък за придобиване не имущество, които на този етап са в оптимален размер.
Всички изменения на местните данъци и такси трябва да бъдат публикувани на сайта на общината за обществено обсъждане в едномесечен срок преди да бъдат приети от Общински съвет.
Няма да има фактическо увеличение на такса смет за 2020 г. за физически и юридически лица, увери и зам.-кметът по финансите Ели Василева.
Тя поясни, че основно влияние върху размера на таксата оказва отчисленията по чл. 64 от Закона з управление на отпадъците, които общините са длъжни да правят. Досега те са били почти половината от план-сметката, другата половина е сметосъбиране и сметоизвозване.
Тази такса има ролята на наказателна мярка и през 2020 г. държавата е договорила с ЕС тя да стигне 50 евро на тон депониран отпадък, колкото плащат и в ЕС. Целта на тази такса е да се намали акумулирането на битовия отпадък и да не се замърсява околната среда.
През годините тези отчисления са се увеличавали:
2013 г. – 15 лв./т
2014 г. – 22 лв./т
2015 г.  – 28 лв./т
2016 г. – 36 лв./т
2017 г. – 40 лв./т
2018 г. – 45 лв./т
2019 г. – 57 лв./т, в последствие е намалено на 45 лв./т
2020 г. – 95 лв./т.
Общините, които нямат регионално депо, плащат два пъти по-големи такси.
Когато влиза в сила таксата с отчисленията план-сметката на община „Тунджа“ е била 663 975 лв., а за 2020 г. ще бъде 1186 611 лв., като количеството на депонирания боклук се намалява заради сепарирането му.
За сравнение през 2009 г., когато започва предлагането на услугата сметосъбиране и сметоизвозване в община „Тунджа“, план –сметката е била 333 730 лв.
Законът за управление на отпадъците дава възможност, ако няколко години поред общината постигне 40 % оползотворяване на отпадъците, таксата да бъде намалена наполовина, но отчитането закъснява с 2 години и на практика преференцията се обезсмисля.
За 2020 г. общината няма да допусне увеличение на такса смет, защото е поискала държавата да й върне 232 880 лв. от внесените отчисления, с които ще компенсира налагащото се увеличение. Другото, към което се стреми, е да намали количеството на депонирания отпадък.
Затова от следващите години се планира услугата сметосъбиране и сметоизвозване да стане общинска.
Последна промяна ( 09 December 2019 )