Ударна подкрепа - почти един милион за бизнеса от Местна инициативна група "Тунджа"
Автор Vania   
15 January 2020
Тунджа /Фейсбук/. Одобрен е оценителният доклад по Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". В тази връзка и в изпълнение на Стратегията на Местна инициативна група "Тунджа" ще бъдат финансирани одобрените 4 проекта на местния бизнес. Още 980 000 лева ще бъдат инвестирани в повишаване на капацитета на местната икономика и в създаването на нови работни места в секторите на мебелното производство и на хранително - вкусовата промишленост. Това са реални възможности за развитието на местното предприемачество  :)