Кулинарен сборник с тунджански рецепти

Тунджа. Община Тунджа издаде втори кулинарен сборник с рецепти за традиционни местни ястия. В изданието са включени няколко десетки ястия, приготвяни за различните празници през годината, както за делничната трапеза.
Съставянето на кулинарния сборник е част от проявите на ежегодния общински празник "Модата се мени, фолклорът остава". Изданието е…     Още

Топъл обяд за нуждаещи се деца

Област. Областната организация на БЧК - Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 250 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2018/2019 година. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по проект „Топъл…     Още

Откриха недекларирани 23 500 евро на Лесово

 ГКПП-Лесово. Недекларирани 23 500 евро в дамска чанта на българска гражданка откриха митническите служители на Митнически пункт Лесово, при проверка на напускащ страната лек автомобил. Колата e пристигнала на митническия пункт на 7 декември 2018 г., в нощните часове. Жената, която пътувала в лекия автомобил заедно с други чуждестранни лица, не декларирала…     Още

Коледарски празник с децата на Ямбол

 Ямбол.  С цел стимулиране съхраняването и популяризиране сред малките жители на града на специфичната традиция на танцуващите коледари, община Ямбол и тази година организира отделен празник за детските коледарски групи.
       Съставите от детски градини и училища ще се изявят на 19 декември, сряда, в Голямата зала…     Още

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ

 Ямбол. Близо 80 проведени събития и над 1200 жители на областта, получили информация за европейско финансиране отчете ОИЦ-Ямбол на състоялата се днес заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол".
Проектът, чийто бенефициент е Община Ямбол, стартира през декември 2015г. и приключва…     Още

Представят Одрин в Ямбол

Ямбол. На 18 декември 2018 г. от 11.00 часа в Градски парк на град Ямбол (пространството след обновения централен мост) ще се проведе съвместно събитие: „Туристически обекти в Одринския регион“ от представители на Община Одрин, което цели да популяризира туристическия потенциал на град Одрин. Жителите на Ямбол ще имат възможност да се запознаят с подготвените…     Още

 
Прилагане на хоризонталните политики на ЕС в стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа и проектите към нея
Автор Vania   
11 December 2018
 
Прилагането на хоризонталните принципи на ЕС заема ключово място в изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, както и в подготовката, изпълнението и мониторинга на проектите по мерките от Стратегията.

Насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията

Принципът за равенство между половете ще бъде последователно интегриран в прилагането на стратегията, като се насърчава участието на по-слабо представения пол. При разработването на рамката за наблюдение на Стратегията за ВОМР е заложен индикатор, с помощта на който ще бъде наблюдаван балансът между представителите на двата пола и резултатите от усилията за равно включване, като се взети под внимание аспектите на различните изисквания за равни възможности на различните групи.

При прилагането на СВОМР ще бъдат положени специални усилия, за да се осигури информация и насоки за подпомагането по начин, който да гарантира достъпа и насърчи участието на представители на всички групи от населението на територията. Във всеки проект, където това е приложимо ще се изисква подсилване на аспектите във връзка с равните възможности на групите в неравностойно положение, включително ромското население и хората с увреждания.

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие е дългосрочно развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа: постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и опазване и подобряване на околната среда. ЕС се стреми към устойчив икономически растеж, повече и по-добри работни места и по-голяма сплотеност, но по начин, който съхранява света около нас за бъдещите поколения.

Отчитайки това Стратегията за Водено от общностите местно развитие си поставя за цел подобряване качеството на живот на територията на МИГ-Тунджа като стъпва на едно интегрирано разбиране за качество на живот, базирано на концепцията за устойчиво развитие и отразено в палитрата на приоритетите и специфичните цели на стратегията. Благоприятните екологични условия са съществен фактор, влияещ на социално-икономическото развитие. Предвидените в СВОМР мерки са насочени към насърчаване на икономическото развитие на територията от една страна, но и насърчаване опазването на околната среда, възстановяването на природното и културно наследство и утвърждаването на местната идентичност.

В съответствие с чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета,  МИГ- Тунджа чрез процедурите за подбор на проекти ще осигурява при кандидатстването и изпълнението на проектите и задължително  ще следи за спазването на: 
 
• равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, процедурите за подбор на проекти са отворени за всички кандидати, които отговарят на изискванията, независимо от техния пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

• подкрепата за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
 
 
Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз -  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за  ВОМР № РД50-39/23.04.2018
Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашите органи на Програмите, включени в Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР.

Последна промяна ( 11 December 2018 )
 

Календар

Няма събития

Спорт

Нови отличия за спортен клуб „Сила Тунджа“

11.12.2018 | Спорт

Тунджа. На провелото се в град Пловдив Състезание за брой повторения от лежанка с щанга състезателят Кольо Иванов от спортен клуб по силов трибой „Сила Тунджа“ завоюва първо…     Още

Полиция

Кражба на МПС

14.12.2018 | Полиция

Елхово. Вчера в РУ-Елхово е получен сигнал, че за времето от около 06:00 ч. до 08:40 ч. на 12 декември от землището  между селата Деница и Оман неизвестен извършител е отнел чужди…     Още

Актуални снимки

 
 
 
 
  

Анкета

Одобрявате ли премахването на сливането на почивни дни?
 

Бизнес

Съобщение

08.12.2018 | Бизнес

Тунджа. Съобщаваме, че на 29.11.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки  са изпратени за публикуване решение и обявление за процедура публично състезание за възлагане на обществена…     Още

Общество

Няма добавени новини.

Политика

Анализи на Тома Томов и проф. Иво Христов

04.12.2018 | Политика

Ямбол. Връщаме се във времето на глобален световен конфликт, но лошото е, че е близо до нас, такъв извод направи след коментара за ситуацията с инцидента в Керченския проток журналистът…     Още

Интервюта

Image

Потъването… на Европа

27.11.2018 | Интервюта

Илко Капелев

          Потъването на Европа (днес) е много по-страшно от отвличането на Европа, която в древногръцката…     Още